Nieuws
(26-09-2019) 75 JAAR BEVRIJDING 19 september 2019 Ter gelegenheid van de viering van 75 jaar bevrijding arrivee...
(08-09-2019) HERFST 2019    Van onze voorzitter Annie van der Niet   Op 29 augustus zijn we...
Agenda
24 nov. 2019 10:00
BETHLEHEMKERK HELMOND

Liturgie voor Gedachteniszondag d.d. 24 november 2019

m.m.v. Cantimond, Ad Brouwers (piano), Theo Franx (fluit),  Corine Beeuwkes-van Ede en Pieter Flach (voorganger)

Thema: ‘Ongelooflijk’

Mededelingen

Stilte

Intochtslied (staande): ‘Dit is een morgen’ (Liedboek 216)

Bemoediging

Koorzang: ‘I believe’ (152)

Drempelgebed (p.535 uit Liedboek)

GEDENKEN

Zingen: ‘Leven is gegeven’ (Liedboek 359)

Noemen van de naam van de dopelingen:

16-12-2018  Luuk van de Waterbeemd

16-12-2018  Fleur Meulenhof

13-01-2019  Eva Levina Jacoba van Doorn

Zingen: ‘Een mens te zijn op aarde’ (Liedboek 807), vs.1 en 5

Herinnering

Zingen: ‘Vergeet niet hoe wij heten’ (Liedboek 731), vs.1 en 2

Noemen van de namen van de overledenen bij het aansteken van de gedachteniskaarsen, terwijl we na elke 3e naam zingen: ‘Als alles duister is’

Zingen: ‘Als alles duister is’   (200)

  • Noemen van de namen

Zingen: ‘Als alles duister is’

Laatste kaars: In dit ogenblik denken wij wellicht ook aan anderen,

                          van wie de namen niet zijn genoemd.

                          Mensen uit de kring van familie en vrienden,

                          mensen van dichtbij en ver weg.

Zingen: ‘Als alles duister is’

Gelegenheid om kaarsen aan te steken, terwijl het koor zingt: ‘Calm me, Lord’(155)

(kinderen gaan naar de kindernevendienst)

1e Lezing: naar Psalm 90 (van Piet van Midden)

Zingen: ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’ (Liedboek 91a)

2e Lezing: 1 Joh.4:7-10a en 11-16 (NBV)

Zingen: ‘Liefde eenmaal uitgesproken’ (Liedboek 791)

Overdenking

Koorzang: ‘Als het gras op een weide’(71)

(kinderen komen terug)

Dankzegging en voorbeden, stil gebed

Zingen: het Onze Vader  (Liedboek 1006)

Mededeling van de diakonie

Collecte

Zingen: ‘Ga maar gerust’, vs.1 (k), 2 en 3 (a) (153)

Zegen

Zingen: ‘Ga met God’ (Liedboek 416), vs.4 

Meezingen?
Bezoek vrijblijvend een repetitie op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Bethlehemkerk, Sperwerstraat 2, Helmond

Voor informatie, neem contact op met:
Hilde Paul (Secretaris)
info@cantimond.nl
 
Of vul het hier onderstaande contactformulier in.