Nieuws
(07-03-2019) 2019: EEN NIEUW JAAR    Van onze voorzitter Annie van der Niet   Alweer 2 maanden in he...
(23-11-2018) AAN ALLE ASPIRANTLEDEN...  Van onze dirigent Marjan Vree     Oecumenisch koor Cantimond is mij...
Agenda
24 maart 2019 10:00
Kerkdienst Bethlehemkerk

Kerkdienst Bethlehemkerk Helmond

o.l.v. Dhr. Pieter Flach

M.m.v. Cantimond o.l.v. Marjan Vree

Welkom

Stiltegebed

Zingen: Lied 25a; Mijn ogen zijn gevestigd

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 368d; Houdt mij in leven

Kyriëgebed, Cantimond zingt begin en einde met:

Licht in het donker (nr. 134)

Kyrielied: Lied 463: 1,3,8; Licht in onze ogen

Gezongen gebed bij de schriften door Cantimond

Een woord van liefde (nr. 150 pag. 52)

Met de kinderen / Projectlied

1e lezing: Numeri 13:1-2, 13:17-14:4

Cantimond zingt: Taal (nr. 150 pag. 40)

2e lezing: Lucas 13:1-9

Zingen: Lied 561; O liefde die verborgen zijt

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Cantimond zingt: Ik wens jou (nr. 144a)

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte

Slotlied: Lied 841; Wat zijn de goede vruchten

Zegen, gezongen (door Cantimond) en gesproken (Pieter)

A clare benediction (nr. 151)  

Zingen: ‘Amen’ (lied  431a)

12 mei 2019 10:00
PROT.KERK Helenaveen
9 juni 2019 10:00
BETHLEHEMKERK HELMOND

PINKSTERDIENST

29 sept. 2019 10:00
Kerkdienst ASTEN
24 nov. 2019 10:00
BETHLEHEMKERK HELMOND

LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR

25 dec. 2019 10:00
BETHLEHEMKERK HELMOND

Kerstmorgendienst

Over Cantimond
 
CANTIMOND werd opgericht op 1 juli 2010 en is de voortzetting van de Cantorij Helmond van de Protestantse Gemeente te Helmond. Deze Cantorij groeide van een klein groepje enthousiaste zangers en zangeressen binnen de protestantse kerk uit tot een gemengd koor met ca. 45 leden vanuit verschillende gezindten en werd door deze omvang te groot voor een cantorij. Daarom is het gemengd koor omgevormd tot een zelfstandig oecumenisch koor.
 
 
CANTIMOND verleent medewerking aan protestantse en katholieke erediensten. Ook wordt gezongen in ziekenhuizen en zorgcentra in de regio Helmond. Optredens op andere locaties worden niet geschuwd.
Tellen we de tijd dat de Cantorij en CANTIMOND bestaan bij elkaar op, dan beschikt het koor over een koorervaring van ruim 40 jaar.