Nieuws
(26-09-2019) 75 JAAR BEVRIJDING 19 september 2019 Ter gelegenheid van de viering van 75 jaar bevrijding arrivee...
(08-09-2019) HERFST 2019    Van onze voorzitter Annie van der Niet   Op 29 augustus zijn we...
Agenda
24 nov. 2019 10:00
BETHLEHEMKERK HELMOND

Liturgie voor Gedachteniszondag d.d. 24 november 2019

m.m.v. Cantimond, Ad Brouwers (piano), Theo Franx (fluit),  Corine Beeuwkes-van Ede en Pieter Flach (voorganger)

Thema: ‘Ongelooflijk’

Mededelingen

Stilte

Intochtslied (staande): ‘Dit is een morgen’ (Liedboek 216)

Bemoediging

Koorzang: ‘I believe’ (152)

Drempelgebed (p.535 uit Liedboek)

GEDENKEN

Zingen: ‘Leven is gegeven’ (Liedboek 359)

Noemen van de naam van de dopelingen:

16-12-2018  Luuk van de Waterbeemd

16-12-2018  Fleur Meulenhof

13-01-2019  Eva Levina Jacoba van Doorn

Zingen: ‘Een mens te zijn op aarde’ (Liedboek 807), vs.1 en 5

Herinnering

Zingen: ‘Vergeet niet hoe wij heten’ (Liedboek 731), vs.1 en 2

Noemen van de namen van de overledenen bij het aansteken van de gedachteniskaarsen, terwijl we na elke 3e naam zingen: ‘Als alles duister is’

Zingen: ‘Als alles duister is’   (200)

  • Noemen van de namen

Zingen: ‘Als alles duister is’

Laatste kaars: In dit ogenblik denken wij wellicht ook aan anderen,

                          van wie de namen niet zijn genoemd.

                          Mensen uit de kring van familie en vrienden,

                          mensen van dichtbij en ver weg.

Zingen: ‘Als alles duister is’

Gelegenheid om kaarsen aan te steken, terwijl het koor zingt: ‘Calm me, Lord’(155)

(kinderen gaan naar de kindernevendienst)

1e Lezing: naar Psalm 90 (van Piet van Midden)

Zingen: ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’ (Liedboek 91a)

2e Lezing: 1 Joh.4:7-10a en 11-16 (NBV)

Zingen: ‘Liefde eenmaal uitgesproken’ (Liedboek 791)

Overdenking

Koorzang: ‘Als het gras op een weide’(71)

(kinderen komen terug)

Dankzegging en voorbeden, stil gebed

Zingen: het Onze Vader  (Liedboek 1006)

Mededeling van de diakonie

Collecte

Zingen: ‘Ga maar gerust’, vs.1 (k), 2 en 3 (a) (153)

Zegen

Zingen: ‘Ga met God’ (Liedboek 416), vs.4 

JUBILEUMJAAR 2015

Op 21 maart 1975 werd de Cantorij Helmond opgericht. Die werd op 1 juli 2010 voortgezet onder de naam Oecumenisch Koor CANTIMOND. Alle reden om in 2015 dit totaal  40 jarig jubileum van ons koor uitgebreid te vieren.

1. 29 maart 2015 om 10.00 uur - CANTIMOND werkte mee aan de feestelijke dienst op palmzondag in de Bethlehemkerk te Helmond. In deze dienst en ook aansluitend daaraan werd feestelijk aandacht besteed aan het feit, dat 40 jaar geleden de Cantorij Helmond werd opgericht. Ook werden drie jubilarissen gehuldigd, die 40 jaar trouw lid zijn van Cantimond. Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=xGV0jHpaLKc  Aansluitend zong het koor het lied "Elkaar dragen". Zie: http://youtu.be/Yvj4DGRlA50 

2. 18 april 2015 - De koorleden vierden hun 40 jarig jubileum met een 'dagje uit'. De touringcar bracht ons naar de rondvaartboot in Drimmelen, waarna een rondvaart naar Dordrecht, onderbroken met een bezoek aan de Ark van Noach. De rondvaart werd afgesloten met een schitterende vaartocht door een deel van de Biesbosch. De dag werd afgesloten met een gezamenlijk etentje in het Valkennest. We hebben fantastisch genoten van het schitterende weer, het mooie reisje en elkaars gezelschap.

3. 11 oktober 2015 om 15.00 uur -  Jubileumconcert in de St. Trudokerk, Dorpsstraat 32 te Stiphout (Helmond).

 

Hiernaast ziet u de door ons gebruikte poster (ontworpen door Marieke Sanders). Het feest is inmiddels achter de rug. De Trudokerk was tot de laatste (staan)plaats bezet. Het was fantastisch om dit concert met Confetti en de solisten neer te zetten. En dat alles onder onvermoeibare leiding van onze dirigent Marjan Vree-Quist. Een geweldige ervaring!

Enkele fragmente vindt u onder de volgende links:

 

http://youtu.be/sRDCwAyVQcs

http://youtu.be/zOjRo4-zUlA

http://youtu.be/o0_Lyx1Klh4

Helaas, het is voorbij!