Nieuws
(09-12-2018) INTERVIEW OMROEP HELMOND MET MARJAN ... Zondagmorgen 9 december is onze dirigent Marjan Vree geinterviewd door Omroep He
(23-11-2018) AAN ALLE ASPIRANTLEDEN...  Van onze dirigent Marjan Vree     Oecumenisch koor Cantimond is mij...
Agenda
16 dec. 2018 14:00
KERSTCONCERT MET HOUTS GEMENGD KOOR

 

 

 

   
   
   
 
   
 
   
   
   
 
   

 

   
24 dec. 2018 22:00
KERSTNACHTDIENST BETHLEHEMKERK

Liturgie voor KERSTNACHTDIENST,           24 december 2018

Thema: ‘GEBED ZONDER EIND’

m.m.v. Oecumenisch Koor ‘Cantimond’ o.lv. Marjan Vree/Arjan Mooij, Ad Brouwers (piano), Theo Franx (dwarsfluit),  Arjan Mooij (orgel), Corine Beeuwkes-van Ede (voorganger),  Bert v.d.Niet (lector)

-----------------------------------------

Koor en samenzang: ‘Komt allen tezamen’ (477) (Cantimond nr. 77)

Welkom en begroeting

Koor: ‘Christmas lullaby’ (van John Rutter) (Cantimond nr. 59)

Kyrië in de kerstnacht: ‘Geef licht’ (Stef Bos)

( https://www.youtube.com/watch?v=rDyJUeeIV0A )

Samenzang: ‘Eer zij God in onze dagen’ (487), vs.1 en 2

Lezing: Lukas 2:1 t/m 7 (uit: Gewone Taal)

Samenzang: ‘Midden in de winternacht’ (486), vs.1,  2 en 4

Lezing: Lukas 2:8 t/m 14 (idem)

Koor: ‘Door de ogen van de engelen’ (Cantimond nr. 196)

Lezing: Lukas 2:15-20 (idem)

Zingen: ‘Uit uw hemel zonder grenzen’ (Zangen  van zoeken en zien, 699a)

Gebed zonder eind…..

Koor en samenzang: ‘Silent night’ (483?) (Cantimond nr. 88)

Gebed, voorbeden met als acclamatie zingen: ‘Wek mijn zachtheid weer’ (925)

afgesloten met het zingen van het Onze Vader (1006)

Collecte

Koor: ‘The first noël’  (van Pachelbel) (Cantimond nr. 143)

Samenzang : ‘Zoekend naar licht’ (1005), vs.1, 2, 4 en 5

Zegen

Welkom op de website van CANTIMOND.
 
Wij zijn CANTIMOND,
een oecumenisch gemengd koor.
 
ZINGEN IS ONS HOOFDDOEL,
maar gezelligheid en saamhorigheid 
spelen daarbij ook een belangrijke rol.
 
ONS REPERTOIRE:
muziek met een boodschap vanuit een christelijke levensoriëntatie.
 
MEEZINGEN?
Bezoek vrijblijvend een repetitie
op donderdagavond
van 20.00 uur tot 22.00 uur
in de Bethlehemkerk,
Sperwerstraat 2, Helmond