Nieuws
(26-09-2019) 75 JAAR BEVRIJDING 19 september 2019 Ter gelegenheid van de viering van 75 jaar bevrijding arrivee...
(08-09-2019) HERFST 2019    Van onze voorzitter Annie van der Niet   Op 29 augustus zijn we...
Agenda
24 nov. 2019 10:00
BETHLEHEMKERK HELMOND

Liturgie voor Gedachteniszondag d.d. 24 november 2019

m.m.v. Cantimond, Ad Brouwers (piano), Theo Franx (fluit),  Corine Beeuwkes-van Ede en Pieter Flach (voorganger)

Thema: ‘Ongelooflijk’

Mededelingen

Stilte

Intochtslied (staande): ‘Dit is een morgen’ (Liedboek 216)

Bemoediging

Koorzang: ‘I believe’ (152)

Drempelgebed (p.535 uit Liedboek)

GEDENKEN

Zingen: ‘Leven is gegeven’ (Liedboek 359)

Noemen van de naam van de dopelingen:

16-12-2018  Luuk van de Waterbeemd

16-12-2018  Fleur Meulenhof

13-01-2019  Eva Levina Jacoba van Doorn

Zingen: ‘Een mens te zijn op aarde’ (Liedboek 807), vs.1 en 5

Herinnering

Zingen: ‘Vergeet niet hoe wij heten’ (Liedboek 731), vs.1 en 2

Noemen van de namen van de overledenen bij het aansteken van de gedachteniskaarsen, terwijl we na elke 3e naam zingen: ‘Als alles duister is’

Zingen: ‘Als alles duister is’   (200)

  • Noemen van de namen

Zingen: ‘Als alles duister is’

Laatste kaars: In dit ogenblik denken wij wellicht ook aan anderen,

                          van wie de namen niet zijn genoemd.

                          Mensen uit de kring van familie en vrienden,

                          mensen van dichtbij en ver weg.

Zingen: ‘Als alles duister is’

Gelegenheid om kaarsen aan te steken, terwijl het koor zingt: ‘Calm me, Lord’(155)

(kinderen gaan naar de kindernevendienst)

1e Lezing: naar Psalm 90 (van Piet van Midden)

Zingen: ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’ (Liedboek 91a)

2e Lezing: 1 Joh.4:7-10a en 11-16 (NBV)

Zingen: ‘Liefde eenmaal uitgesproken’ (Liedboek 791)

Overdenking

Koorzang: ‘Als het gras op een weide’(71)

(kinderen komen terug)

Dankzegging en voorbeden, stil gebed

Zingen: het Onze Vader  (Liedboek 1006)

Mededeling van de diakonie

Collecte

Zingen: ‘Ga maar gerust’, vs.1 (k), 2 en 3 (a) (153)

Zegen

Zingen: ‘Ga met God’ (Liedboek 416), vs.4 

Welkom op de website van CANTIMOND.
 
Wij zijn CANTIMOND,
een oecumenisch gemengd koor.
 
ZINGEN IS ONS HOOFDDOEL,
maar gezelligheid en saamhorigheid 
spelen daarbij ook een belangrijke rol.
 
ONS REPERTOIRE:
muziek met een boodschap vanuit een christelijke levensoriëntatie.
 
MEEZINGEN?
Bezoek vrijblijvend een repetitie
op donderdagavond
van 20.00 uur tot 22.00 uur
in de Bethlehemkerk,
Sperwerstraat 2, Helmond