Nieuws
(07-03-2019) 2019: EEN NIEUW JAAR    Van onze voorzitter Annie van der Niet   Alweer 2 maanden in he...
(23-11-2018) AAN ALLE ASPIRANTLEDEN...  Van onze dirigent Marjan Vree     Oecumenisch koor Cantimond is mij...
Agenda
24 maart 2019 10:00
Kerkdienst Bethlehemkerk

Kerkdienst Bethlehemkerk Helmond

o.l.v. Dhr. Pieter Flach

M.m.v. Cantimond o.l.v. Marjan Vree

Welkom

Stiltegebed

Zingen: Lied 25a; Mijn ogen zijn gevestigd

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 368d; Houdt mij in leven

Kyriëgebed, Cantimond zingt begin en einde met:

Licht in het donker (nr. 134)

Kyrielied: Lied 463: 1,3,8; Licht in onze ogen

Gezongen gebed bij de schriften door Cantimond

Een woord van liefde (nr. 150 pag. 52)

Met de kinderen / Projectlied

1e lezing: Numeri 13:1-2, 13:17-14:4

Cantimond zingt: Taal (nr. 150 pag. 40)

2e lezing: Lucas 13:1-9

Zingen: Lied 561; O liefde die verborgen zijt

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Cantimond zingt: Ik wens jou (nr. 144a)

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte

Slotlied: Lied 841; Wat zijn de goede vruchten

Zegen, gezongen (door Cantimond) en gesproken (Pieter)

A clare benediction (nr. 151)  

Zingen: ‘Amen’ (lied  431a)

12 mei 2019 10:00
PROT.KERK Helenaveen
9 juni 2019 10:00
BETHLEHEMKERK HELMOND

PINKSTERDIENST

29 sept. 2019 10:00
Kerkdienst ASTEN
24 nov. 2019 10:00
BETHLEHEMKERK HELMOND

LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR

25 dec. 2019 10:00
BETHLEHEMKERK HELMOND

Kerstmorgendienst

Welkom op de website van CANTIMOND.
 
Wij zijn CANTIMOND,
een oecumenisch gemengd koor.
 
ZINGEN IS ONS HOOFDDOEL,
maar gezelligheid en saamhorigheid 
spelen daarbij ook een belangrijke rol.
 
ONS REPERTOIRE:
muziek met een boodschap vanuit een christelijke levensoriëntatie.
 
MEEZINGEN?
Bezoek vrijblijvend een repetitie
op donderdagavond
van 20.00 uur tot 22.00 uur
in de Bethlehemkerk,
Sperwerstraat 2, Helmond