Nieuws
(07-01-2024) Woordje van onze voorzitter  Op weg naar Pasen Na een heel mooie viering op Kerstmorgen waarbij we,...
Agenda
28 maart 2024 19:00
Kerkdienst Bethlehemkerk

Witte donderdag 2024

Koor: nr. 203 Tafelgebed ‘Die wij danken’ (Michael Steehouder)

          nr. 40  De Eeuwige, Alomtegenwoordige (na de tafel)

 

Koor en gemeente: nr. 87 Frieden, Frieden (Taizé) - bij rondgang

                                   Houd mij in leven (acclamatie) wordt uitgedeeld

31 maart 2024 10:00
Paasmorgendienst Bethlehemkerk

Paasdienst met medewerking van Cantimond

Pasen 2024

Koor en gemeente: nr.114 Licht als een schijnsel (mel. Licht dat ons aanstoot)

                                  nr. 100 Laat iedereen het horen (intochtslied)

                                  nr. 106 U zij de glorie

                                    Licht dat terugkomt (ook met kerst gezongen)

 

Koor:  nr. 43 In het licht 

            nr. 161 Lied van het lied

            nr. 156  Stay strong

Repetities                                                                                       Afbeeldingsresultaat voor bethlehemkerk helmond
 
CANTIMOND repeteert elke donderdagavond
in de Bethlehemkerk, Sperwerstraat 2, Helmond
van 20.00 uur tot 21.30 uur. Zonder pauze, maar iederelaatste donderdag van de maand een gezellig drankje met elkaar na de repetitie.
 

Oecumenisch koor Cantimond door de ogen van de dirigent:

Mensen vragen mij vaak, hoe het komt dat ik na ruim 29 jaar voor dit koor te staan, toch zo enthousiast kan blijven en er zoveel energie in blijf steken.

Daarvoor is maar één reden te bedenken, namelijk het feit, dat ik ook van alle leden heel veel energie terugkrijg! Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor een goed eindresultaat, of het nou een volledig concert is of een paar liederen op zondagochtend in de kerk!

Alle leden oefenen thuis goed hun partijen in, zijn zoveel als mogelijk is op de repetitie, hebben een goede koordiscipline en zijn altijd bereid om in een commissie of bestuur een aantal extra taken voor hun rekening te nemen.

Ik ben ook dankbaar en blij, dat het ledenaantal stabiel blijft. Uiteraard beëindigd een enkeling het lidmaatschap, om gezondheidsredenen of door een verhuizing, maar ieder jaar komen er ook weer nieuwe leden bij. Dat is voor een kerkkoor toch wel heel bijzonder!

Momenteel hebben we 33 actieve leden en al vele jaren wordt het koor instrumentaal ondersteunt door onze vaste pianist Ad Brouwers en fluitist Theo Franx. Ook deze 2 mannen dragen een zeer belangrijk steentje bij aan de geboden kwaliteit en ik ben ontzettend blij met onze goede samenwerking!

In het zoeken naar aansprekend repertoire gaat altijd veel tijd zitten. Gelukkig doe ik dit graag. Ik kan uren zoeken op internet naar bijvoorbeeld nieuwe Pinkster-, Paas-, of Kerstliederen en hier samen met de muziekcommissie een keuze uit maken.

Als je nog op zoek bent naar een koor dat “anders dan anders ”repertoire zingt, aandacht heeft voor de muziek maar zeker ook voor elkaar, dan ben je van harte welkom op donderdagavond om 20.00 uur in de Bethlehemkerk!

 
Voor meer informatie over het repertoire mag u best contact opnemen met de dirigent Marjan Vree-Quist, 0492-548041 of mobiel 06-10687018 of via e-mail ademenstem@gmail.com.
 
 
Hoewel muziek maken het hoofddoel is, wordt daarnaast ruime aandacht besteed aan de onderlinge gezelligheid en de saamhorigheid.
Door nieuwe leden wordt de sfeer (als een warm bad) geroemd.