Nieuws
(17-03-2023) Woord van onze voorzitter                        ...
Agenda
6 april 2023 19:00
Kerkdienst Bethlehemkerk

Witte Donderdag – 2023 (kruis in puinhoop, kan en handdoek)

m.m.v. Marja Heinen (ovd), Margee Teunissen en Koenja van Dijk (dvd), Alex Bron (organist), Cantimond o.l.v. Marjan Vree, Ad Brouwers (piano), Theo Franx (dwarsfluit), Nellie van der Weijden (lector), Martin Vos (koster), Allard Venema (beamer), Corine Beeuwkes en Bernadette van Litsenburg (voorgangers)

Orgelspel

Welkom en stilte

Lied: ‘Wie in de schaduw Gods’ (91a)  met orgel

Lezing: Exodus 12:1 t/m 11, 21 t/m 28

Lied: Vannacht zal het wonder gebeuren (Zingend Geloven I,52) met orgel

Lezing: Mattheüs 26:30-46a

Koor en gemeente: ‘Bedreigd door geweren’ Uit Paasoratorium nr 40 op website

Korte overdenking

Orgelspel

Koor en gemeente: ‘Agapè’ (tafellied) nummer 32

Koor en gemeente: ‘Onze Vader verborgen’  nr. 167

Vredegroet

Muziek tijdens de rondgang van brood en wijn: ‘Neem mij aan’ (833) orgel

Koor en gemeente: ‘Dit is de avond’ (De Eeuwige, Alomtegenwoordige) Paasoratorium 40

Tafel wordt afgeruimd en weggedragen

Koor en gemeente: ‘Verborgen God, laat je toch vinden’ (3x) Paasoratorium

In stilte verlaten we de kerkzaal

16 april 2023 10:00
Kapel Elkerliek Ziekenhuis

Kerkdienst in de Kapel van het Elkerliek Ziekenhuis m.m.v. Oecumenisch Koor Cantimond.

28 mei 2023 10:00
Carat Paviljoen (onder voorbehoud)

Bij slecht weer in de Bethlehemkerk.

Pinksteren 2023:  ‘Feest….!’

m.m.v. Cantimond o.l.v. Marjan Vree, Ad Brouwers (piano), Theo Franx (dwarsfluit), Corrie Meijer (ovd), Koenja van Dijk (diaken), Corine Beeuwkes-van Ede en Bernadette van Litsenburg (voorgangers)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koorzang: ‘Wij vieren vandaag het feest’  uit Pinksteroratorium, rode boekje nr. 41

Ode to joy Beethoven nr 165

Welkom

Bemoediging en groet

Koorzang: Geef mij nu je angst nr. 93

1e lezing: ‘De verlorre zoon’

Koorzang: ‘Door de wind’ (Miss Montreal)   nr. 176

2e Lezing: Hand.2:1-13

Koorzang: ‘Hoeveel ik van je hou’ (Claudia de Breij)   nr. 181

Om over na te denken…

Koorzang: ‘Niemand heeft het antwoord’ (Miss Montreal) nr. 183

Voorbeden

het Onze Vader   nr. 167

Koorzang: ‘Zing, vecht, huil, bid’- Ramses Shaffy    nr. 182

Refrein allen:

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder (4x)

Niet zonder ons

Collecte

Zegenbede

Koorzang: ‘Ik wens jou’    nr. 144a

1 okt. 2023 10:00
Kapel Elkerliek Ziekenhuis

Kerkdienst in de Kapel van het Elkerliek Ziekenhuis m.m.v. Oecumenisch Koor Cantimond.

Repetities                                                                                       Afbeeldingsresultaat voor bethlehemkerk helmond
 
CANTIMOND repeteert elke donderdagavond
in de Bethlehemkerk, Sperwerstraat 2, Helmond
van 20.00 uur tot 22.00 uur.
 

Oecumenisch koor Cantimond door de ogen van de dirigent:

Mensen vragen mij vaak, hoe het komt dat ik na ruim 26 jaar voor dit koor te staan, toch zo enthousiast kan blijven en er zoveel energie in blijf steken.

Daarvoor is maar één reden te bedenken, namelijk het feit, dat ik ook van alle leden heel veel energie terugkrijg! Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor een goed eindresultaat, of het nou een volledig concert is of een paar liederen op zondagochtend in de kerk!

Alle leden oefenen thuis goed hun partijen in, zijn zoveel als mogelijk is op de repetitie, hebben een goede koordiscipline en zijn altijd bereid om in een commissie of bestuur een aantal extra taken voor hun rekening te nemen.

Ik ben ook dankbaar en blij, dat het ledenaantal stabiel blijft. Uiteraard beëindigd een enkeling het lidmaatschap, om gezondheidsredenen of door een verhuizing, maar ieder jaar komen er ook weer nieuwe leden bij. Dat is voor een kerkkoor toch wel heel bijzonder!

Momenteel hebben we 33 actieve leden en al vele jaren wordt het koor instrumentaal ondersteunt door onze vaste pianist Ad Brouwers en fluitist Theo Franx. Ook deze 2 mannen dragen een zeer belangrijk steentje bij aan de geboden kwaliteit en ik ben ontzettend blij met onze goede samenwerking!

In het zoeken naar aansprekend repertoire gaat altijd veel tijd zitten. Gelukkig doe ik dit graag. Ik kan uren zoeken op internet naar bijvoorbeeld nieuwe Pinkster-, Paas-, of Kerstliederen en hier samen met de muziekcommissie een keuze uit maken.

Als je nog op zoek bent naar een koor dat “anders dan anders ”repertoire zingt, aandacht heeft voor de muziek maar zeker ook voor elkaar, dan ben je van harte welkom op donderdagavond om 20.00 uur in de Bethlehemkerk!

 
Voor meer informatie over het repertoire mag u best contact opnemen met de dirigent Marjan Vree-Quist, 0492-548041 of mobiel 06-10687018 of via e-mail ademenstem@gmail.com.
 
 
Hoewel muziek maken het hoofddoel is, wordt daarnaast ruime aandacht besteed aan de onderlinge gezelligheid en de saamhorigheid.
Door nieuwe leden wordt de sfeer (als een warm bad) geroemd.