Nieuws
(07-03-2019) 2019: EEN NIEUW JAAR    Van onze voorzitter Annie van der Niet   Alweer 2 maanden in he...
(23-11-2018) AAN ALLE ASPIRANTLEDEN...  Van onze dirigent Marjan Vree     Oecumenisch koor Cantimond is mij...
Agenda
24 maart 2019 10:00
Kerkdienst Bethlehemkerk

Kerkdienst Bethlehemkerk Helmond

o.l.v. Dhr. Pieter Flach

M.m.v. Cantimond o.l.v. Marjan Vree

Welkom

Stiltegebed

Zingen: Lied 25a; Mijn ogen zijn gevestigd

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 368d; Houdt mij in leven

Kyriëgebed, Cantimond zingt begin en einde met:

Licht in het donker (nr. 134)

Kyrielied: Lied 463: 1,3,8; Licht in onze ogen

Gezongen gebed bij de schriften door Cantimond

Een woord van liefde (nr. 150 pag. 52)

Met de kinderen / Projectlied

1e lezing: Numeri 13:1-2, 13:17-14:4

Cantimond zingt: Taal (nr. 150 pag. 40)

2e lezing: Lucas 13:1-9

Zingen: Lied 561; O liefde die verborgen zijt

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Cantimond zingt: Ik wens jou (nr. 144a)

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte

Slotlied: Lied 841; Wat zijn de goede vruchten

Zegen, gezongen (door Cantimond) en gesproken (Pieter)

A clare benediction (nr. 151)  

Zingen: ‘Amen’ (lied  431a)

12 mei 2019 10:00
PROT.KERK Helenaveen
9 juni 2019 10:00
BETHLEHEMKERK HELMOND

PINKSTERDIENST

29 sept. 2019 10:00
Kerkdienst ASTEN
24 nov. 2019 10:00
BETHLEHEMKERK HELMOND

LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR

25 dec. 2019 10:00
BETHLEHEMKERK HELMOND

Kerstmorgendienst

Repetities
 
CANTIMOND repeteert elke donderdagavond
in de Bethlehemkerk, Sperwerstraat 2, Helmond
van 20.00 uur tot 22.00 uur.
 
 
Iedereen die graag zingt is van harte welkom op één van de repetitieavonden van CANTIMOND.
Voor meer informatie over het repertoire mag u best contact opnemen met de dirigente Marjan Vree-Quist, 0492-548041 of goedgestemd@chello.nl.
 
 
Hoewel muziek maken het hoofddoel is, wordt daarnaast ruime aandacht besteed aan de onderlinge gezelligheid en de saamhorigheid.
Door nieuwe leden wordt de sfeer (als een warm bad) geroemd.