Nieuws
(17-03-2023) Woord van onze voorzitter                        ...
Agenda
6 april 2023 19:00
Kerkdienst Bethlehemkerk

Witte Donderdag – 2023 (kruis in puinhoop, kan en handdoek)

m.m.v. Marja Heinen (ovd), Margee Teunissen en Koenja van Dijk (dvd), Alex Bron (organist), Cantimond o.l.v. Marjan Vree, Ad Brouwers (piano), Theo Franx (dwarsfluit), Nellie van der Weijden (lector), Martin Vos (koster), Allard Venema (beamer), Corine Beeuwkes en Bernadette van Litsenburg (voorgangers)

Orgelspel

Welkom en stilte

Lied: ‘Wie in de schaduw Gods’ (91a)  met orgel

Lezing: Exodus 12:1 t/m 11, 21 t/m 28

Lied: Vannacht zal het wonder gebeuren (Zingend Geloven I,52) met orgel

Lezing: Mattheüs 26:30-46a

Koor en gemeente: ‘Bedreigd door geweren’ Uit Paasoratorium nr 40 op website

Korte overdenking

Orgelspel

Koor en gemeente: ‘Agapè’ (tafellied) nummer 32

Koor en gemeente: ‘Onze Vader verborgen’  nr. 167

Vredegroet

Muziek tijdens de rondgang van brood en wijn: ‘Neem mij aan’ (833) orgel

Koor en gemeente: ‘Dit is de avond’ (De Eeuwige, Alomtegenwoordige) Paasoratorium 40

Tafel wordt afgeruimd en weggedragen

Koor en gemeente: ‘Verborgen God, laat je toch vinden’ (3x) Paasoratorium

In stilte verlaten we de kerkzaal

16 april 2023 10:00
Kapel Elkerliek Ziekenhuis

Kerkdienst in de Kapel van het Elkerliek Ziekenhuis m.m.v. Oecumenisch Koor Cantimond.

28 mei 2023 10:00
Carat Paviljoen (onder voorbehoud)

Bij slecht weer in de Bethlehemkerk.

Pinksteren 2023:  ‘Feest….!’

m.m.v. Cantimond o.l.v. Marjan Vree, Ad Brouwers (piano), Theo Franx (dwarsfluit), Corrie Meijer (ovd), Koenja van Dijk (diaken), Corine Beeuwkes-van Ede en Bernadette van Litsenburg (voorgangers)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koorzang: ‘Wij vieren vandaag het feest’  uit Pinksteroratorium, rode boekje nr. 41

Ode to joy Beethoven nr 165

Welkom

Bemoediging en groet

Koorzang: Geef mij nu je angst nr. 93

1e lezing: ‘De verlorre zoon’

Koorzang: ‘Door de wind’ (Miss Montreal)   nr. 176

2e Lezing: Hand.2:1-13

Koorzang: ‘Hoeveel ik van je hou’ (Claudia de Breij)   nr. 181

Om over na te denken…

Koorzang: ‘Niemand heeft het antwoord’ (Miss Montreal) nr. 183

Voorbeden

het Onze Vader   nr. 167

Koorzang: ‘Zing, vecht, huil, bid’- Ramses Shaffy    nr. 182

Refrein allen:

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder (4x)

Niet zonder ons

Collecte

Zegenbede

Koorzang: ‘Ik wens jou’    nr. 144a

1 okt. 2023 10:00
Kapel Elkerliek Ziekenhuis

Kerkdienst in de Kapel van het Elkerliek Ziekenhuis m.m.v. Oecumenisch Koor Cantimond.

Aub inloggen.

Loginnaam:
Wachtwoord: